Vi har et betydelig antall prosedyreoppdrag. En av advokatene har møterett for Høyesterett.