image description

Jørgen Holm

image description

Master i rettsvitenskap fra UiB 2009

Jørgen Holm arbeider hovedsakelig med saker knyttet til fast eiendom, offentlig forvaltning, forretningsjus, familierett, arv og skifte.

Arbeidserfaring:
Advokatfullmektig/advokat Lund & Co Advokatfirma AS 2009–2012
Advokat HELP Forsikring AS 2012–2015
Advokat Larhammer Aarseth 2015

Utdanning:
Master i rettsvitenskap fra UiB 2009