image description

Helge Aarseth

image description

Advokat og partner, møterett for Høyesterett


Helge Aarseth arbeider hovedsakelig med saker knyttet til skatterett, forretningsjus og offentlig forvaltning.


Arbeidserfaring:
Konsulent Finansdepartementet 
Universitetslektor, Universitetet i Oslo
Leder av Oljeskattenemnda 1993-2000
Formann i Den norske Advokatforening 2000-2004
Styreverv i aksjeselskaper innenfor ulike virksomhetsområder
Advokat i Molde siden 1978

Utdanning:
Cand. jur. Oslo 1974