image description

Pris

image description

Med mindre noe annet er avtalt faktureres våre oppdrag etter en timepris multiplisert med tiden som er brukt på saken. Timeprisen vil kunne bli justert noe etter sakstype. Etter nærmere avtale kan fastpris anvendes for enkelte typer oppdrag.

Timesatsene er i utgangspunktet som følger:
kr 1 800 - 2 300,-
 
Fri rettshjelp:

I noen saker vil du kunne ha krav på fri rettshjelp. Ved henvendelse til oss vil vi kunne vurdere om din sak og din økonomiske situasjon kan gi deg mulighet for dette. For nærmere informasjon om reglene om fri rettshjelp, se http://www.rettsrad.no/eskjema.aspx?m=35013&amid=3307009


Rettshjelpsforsikring:

Mange har tegnet forsikringer hvor det inngår en rettshjelpsforsikring. Slike forsikringer dekker som regel utgifter til juridisk bistand med inntil kr. 100 000. Forsikringstaker må betale en egenandel av utgiftene til juridisk bistand, som normalt består av en grunndel på kr 4.000, samt 20 % av det overskytende. Forsikringen dekker f eks tvister som gjelder mangler ved bolig, men dekker som regel ikke familie- og arvesaker.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om priser.