image description

NHO

image description

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris.

Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer:

  • Advokattjenester av høy kvalitet
  • En times gratis førstekonsultasjon
  • 15 % rabatt på gjeldende priser
  • Eget NHO-telefonnummer
  • Topp prioritet og 24 timer responstid

NHO-medlemmer kan kontakte Eurojuris på telefonnummer 800 32 500 eller e-post nho@eurojuris.no. Det vil også være kontaktpersoner tilgjengelig ved alle Eurojuris Norge-kontorene. 

Cooperation agreement between NHO and Eurojuris Norway

In the autumn of 2011, Eurojuris Norway and the Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) entered into a cooperation agreement, which ensures that NHO member companies have priority access to high quality legal services, at a reduced rate.

Eurojuris Norway offers NHO members:

  • High quality legal services
  • 1 hour free first-time consultation
  • 15% discount on applicable rates
  • A dedicated NHO phone number
  • Top priority and 24-hour response time

NHO members can contact Eurojuris Norway by calling 800 32 500 or via e-mail nho@eurojuris.no. In addition, all of the Eurojuris Norway firms will have a contact person available.