image description

Samarbeidsavtale med If om rettshjelpssaker

image description

If har inngått en samarbeidsavtale med advokatkontorene i Eurojuris Norge (les mer her). Avtalen sikrer Ifs kunder god kvalitet, hurtig saksbehandling og rimeligere priser når de trenger juridisk bistand i rettshjelpssaker.

Rettshjelpsforsikring inngår i villa-, hjem-, hytte-, bil- og båtforsikring, og forsikringen dekker utgifter til advokatbistand for en rekke nærmere spesifiserte tvister. Eksempler på tvister som kan dekkes av forsikringen, vil være kjøp og salg av bolig, eiendomstvister, nabotvister, tvist med håndverkere m.m. Noen tvister er i utgangspunktet unntatt fra dekning, som straffesaker, arbeidstvister og familiesaker.

Utgiftene skal dekkes av selskapet som har forsikringen på tvistetidspunktet, og skade må meldes senest innen ett år etter at tvist oppstod og advokat er engasjert. Vi vet først om dine utgifter til advokatbistand vil dekkes etter at If har behandlet søknad om bruk av rettshjelpsforsikring.

Du kan selv velge hvilken advokat du ønsker å bruke, men samarbeidsavtalen mellom If og Eurojuris Norge vil sikre deg advokatbistand med god kvalitet og høy servicegrad til en gunstig pris (15 % rabatt på ordinære timesatser).

Larhammer Aarseth Advokatfirma AS er Eurojuris-kontoret i Møre og Romsdal.
Kontakt oss på telefon 71 19 16 00 eller på e-post molde@eurojuris.no eller Eurojuris Norge på telefon 990 72 400 eller på e-post if@eurojuris.no, så hjelper vi deg.

Se også nærmere om avtalen på Ifs hjemmeside: https://www.if.no/web/no/privat/vedskade/rettshjelp/pages/default.aspx